Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord - 4 etasje, inngang A

Lene Berggraf

Spesialist i klinisk psykologi

Mitt hovedmål som behandler og som fagformidler, er å tilrettelegge for at utvikling, endring og læringsprosesser oppnås som ønsket. 

Samtaleterapi med meg, er preget av at jeg tar en aktiv rolle, tilbyr tydelig informasjon, relasjonell trygghet og sensitivitet. Det er dine behov som leder prosessen. Det er viktig for meg at du opplever min tilstedeværelse som faglig grundig og empatisk, men også at du møter et «vanlig menneske» i en profesjonell setting. Din opplevelse av at jeg er til å stole på, at vi har satt ord på hva som er målet(ene) og hvordan vi skal oppnå disse gjennom samtale, vil være i kontinuerlig fokus.

Hos meg er medfølelse og selvmedfølelse, grunnpilaren til selve arbeidet som skal gjøres. Her får følelser et særlig fokus, og hvordan disse påvirker relasjonene rundt oss og vår generelle livskvalitet. Når det er sagt, så får tanker og handlinger gjerne like mye plass, sammen med historiene vi har om hvem vi er og hvem vi ønsker å være. Jeg etterstreber å være så gjennomsiktig som mulig i hvert møte. Det betyr at du skal kjenne deg trygg på hvor jeg er i mine tanker, følelser og vurderinger i prosessen, disse deler jeg med deg underveis.

Jeg tilbyr følelsesfokusert terapi (korttidsdynamisk) og kognitiv terapi. Terapiformen som gis, tilpasses etter hva som kan ut fra klinisk erfaring og forskning, være mest virkningsfullt for deg. Dine ønsker/behov bestemmer tilnærming.

Jeg kan også nevne at jeg er sertifisert kursholder for PREP (samlivskurs), COS-P (trygghetssirkelen, kurs for småbarnsforeldre) og Tuning Into Teens (kurs til tenåringsforeldre).

Jeg er medlem av Norsk Psykolog Forening. Dette forplikter meg til å jobbe i samsvar med etiske retningslinjer som skal gi trygghet og kvalitetssikring til pasientene. Jeg er underlagt lov om helsepersonell. 

Phone: 40893019
Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord
4 etasje, inngang A