Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord - 4 etasje, inngang A

Lene Berggraf

Spesialist i klinisk psykologi

Forskererfaring:

Jeg har gjennomført doktorgradsutdanning fra Modum Bad og Universitetet i Oslo. Doktorgraden hadde som fokus hva som virker i terapi og hvilke prosesser er med å bidra til ønsket endring/utvikling. Jeg har i denne forbindelse hatt tre anerkjente professorer, som mine veiledere og ledere. Jeg har videre hatt muligheten til å formidle fag på internasjonale konferanser og universitet (Harvard University og University of Wisconsin) og samtidig fått lære av dyktige klinikere og forskere.

Publikasjonsliste kan du finne her.

Phone: 40893019
Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord
4 etasje, inngang A