Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord - 4 etasje, inngang A