Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord - 4 etasje, inngang A

Lene Berggraf

Spesialist i klinisk psykologi

Foredrag

Hvordan følelser påvirker oss i hverdagen er utrolig spennende. Følelser er mange av oss ukomfortable med på ett eller annet nivå. Unngåelse av ubehag leder oss til å bruke mestringsstrategier som i lengden kan gi store konsekvenser. En leder som ikke trives med selvhevdelse og sinne, vil være konfliktsky. En som ikke trives med tristhet eller sorg, vil kunne bære på en smilende «maske» eller vise sinne i møte med sårbarhet. Er nærhet vanskelig, tar vi kanskje ikke i mot det en venn eller ektefelle forsøker å gi av omsorg og kjærlighet. Det finnes hundrevis av eksempler på hvordan fokus på noe, ofte omhandler unngåelse av noe annet, som igjen leder oss inn i uheldige mønstre.

Medfølelse har vist seg å være et fenomen som tilbyr muligheter, for deg som person, for arbeidsplassen, for klassen og skolen, og for samfunnet som helhet. Det er på ett nivå ganske enkelt – omsorg og gode relasjoner gir oss bedre helse, økt trivsel, økt produksjon og økt livskvalitet. Dette gjelder også relasjonen til deg selv. Selv om budskapet er enkelt og langt fra nytt, kan det være en utfordring å se på hva som er nødvendig for endring.

Prestasjonsangst, frykt for å ikke være god nok, opplevelse av å ikke være tilstrekkelig, er velkjent for mange. Forskning knyttet til selvmedfølelse viser at det kan gjøre en forskjell å være vennlig, raus og realistisk med deg selv. Oppnår du gode resultater, er flink på skole og jobb, men mangler selvmedfølelse – vil også suksess og mestring kunne bli en slitasje og kilde til økt selvkritikk.

Mine foredrag forsøker ikke å servere en enkel oppskrift på hvordan følelser og (selv)medfølelse kan bidra til økt livskvalitet. Men ut fra tilbakemeldinger fra tilhørere, så fremhever mange at man sitter igjen med en økt forståelse for hva som påvirker akkurat en selv på privaten, på skolen eller i arbeidslivet, og hva man kan gjøre med det.

Eksempler på foredrag:

«Selvmedfølelse og livskvalitet»

«Følelser og medfølelse i arbeidslivet – nøkkel prosesser»

«Suksess og stress»

«Bra nok!»

«Ønske om lykke – tåler vi lykke da

«Selvmedfølelse mot indre og ytre mobbing»

«Foreldre og barn – selvmedfølelse for liten og stor»

 

 

Phone: 40893019
Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord
4 etasje, inngang A